1 Förebygg uppkomsten av den mest typiska vattenskadan

Droppande läckage orsakar årligen tråkiga överraskningar i tusentals hem. Som en följd av läckaget uppstår fuktskador i vägg- och golvkonstruktioner som i sin tur ofta ger upphov till problem med mögel och inomhusluft samt oräkneliga gråa hår och ekonomiska förluster. Veimart upptäcker redan mycket små läckage och stoppar dem i sin linda.

2 Identifierar avvikande vattenförbrukningssituationer.

Om du glömmer kranen öppen eller om det uppstår ett större läckage stänger Veimart huvudventilen baserat på timeravstängning och förhindrar uppkomsten av större skador. Den tillåtna maximala tiden för kontinuerligt flöde kan ställas in i styrenheten.

3 Detekterar läckande toalettstolar.

Läckande toalettstolar kan medföra en stor vattenräkning om läckaget inte upptäcks och felet repareras. En toalett som kontinuerligt läcker förbrukar upp till över 1000 liter per dygn vilket innebär över 1200 euro i vattenräkning per år. När Veimart detekterar en sådan situation stänger den av huvudventilen så att felet/läckaget kan lokaliseras. Vattnet återfås först efter kvittering.

4 Borta-funktionen förhindrar vattenskador helt

Borta-funktionen håller huvudvattenventilen stängd i alla lägen. Då kan inte till exempel ett läckage som ser ut som normal vattenförbrukning öppna magnetventilen. Används när man är borta hemifrån en längre tid. Läckagevaktfunktionen är aktiv även i borta-läget. Med hjälp av utökningsenheten (tillbehör) kan man även ansluta en trådansluten fjärrstyrningsknapp för borta-läge.

5 Ingen oro – alltid aktiv!

Man behöver inte komma ihåg att slå på Veimart, den är alltid aktiv efter att den tagits i bruk. I fall av elavbrott får man vatten genom att vrida handtaget till den manuella ventilen ovanpå apparathuset (till att vara) i rörens riktning.

6 Mildrar påfrestningarna från tryckstötar i rörsystemet

Tvättmaskiner och engreppsblandare kan orsaka tryckstötar i vattenledningsnätet. Tryckstötarna orsakar smällande ljud och lossar långsamt kopplingar i rörsystemet. Veimarts expansionskärl fungerar samtidigt som stötdämpare.

7 Lättanvänd

Det behövs inga tjocka bruksanvisningar. Användaren behöver bara fatta beslut om en sak: hur länge ska man tillåta kontinuerligt flöde att pågå (Maximitidsinställning).

8 Lätt att installera

Allt är färdigt uttänkt även ur rörmokarens perspektiv. Det är bara att ta bort en bit rör efter vattenmätaren och sätta in Veimart. Upp med styrenheten på väggen, sätt i kontaktdonet och in med 24 V nätaggregatet i vägguttaget. Veimart kan börja jobba.

9 Fler egenskaper med tillbehör

Med hjälp av expansionsenheten kan man till Veimart också ansluta tejpgivare på kritiska ställen eller ansluta systemet till en del av hemautomationen. Man kan också koppla in en fjärrkvitteringsknapp eller en borta-omkopplare. Med hjälp av en förlängningskabel (VMC-5, VMC-10 eller VMC-20) kan styrenheten flyttas från teknikutrymmet till bostadsrummen, närmare användarna.

10 Förmånligt pris. Sparar också vatten!

En liten investering för trygghet. Veimart kostar bara 720 euro (rekommenderat pris). Ditt värdefulla hem är nu tryggt! Med hjälp av maximitiden hjälper Veimart till att spara på vattnet. När tiden för den dagliga duschen i en familj med tre personer sjunker från 15 minuter till 7,5 minuter blir den årliga besparingen cirka 600 euro!

Fler frågor? Titta gärna i Vanliga frågor ›