31.10.2017

DYRASTE BOENDEFORMEN!

Veimart Vesivuotovahti

"Men stäng kranen då" är ett uttryck som är bekant i många familjer. Någon av familjemedlemmarna verkar ha glömts i duschen. Den som håller i plånboken hör hur pengarna rinner ner i avloppet för fullt. Att bo i en varm dusch är den dyraste boendeformen! Vad skulle hända om en familj på tre personer skulle lyckas ändra på sin dagliga dusch så att den tidigare 15 minuters duschtiden per person skulle halveras? Det skulle ge en obegripligt stor besparing: cirka 600 euro per år! Det kan låta som att kommatecknet har hamnat fel!
På Veimart vattenfelsbrytare kan användaren ställa in den maximala tiden för kontinuerligt flöde, efter detta stängs vattnet av. Om maximitiden ställs in på till exempel 10 minuter och man ändå utan att tänka på det
stannar längre i duschen, kanske man stänger av kranen tidigare nästa gång för att slippa
kvittera vattenfelsbrytaren med schampo i håret!
I många hem riskerar också tappvarmvattnet att ta slut om man bor i duschen.

Ovanstående beräkning grundar sig på följande antaganden:
DUSCH 0,2 l/s = 12 l/min (hälften kallt och hälften varmt vatten)
Pris för kallt vatten 3,50 €/ m3 (rent vatten 1,52 och avloppsvatten 1,98)
Varmt vatten 8 € /m3 (medelpris för fjärrvärmeuppvärmt)

TIDIGARE FÖRBRUKNING 15 min -> NY FÖRBRUKNING 7,5 min
KALLT VATTEN 90 l/gång x 365 x 3 personer -> 45 l/gång x 365 x3 personer
100 m3/år -> 50 m3/år
350 €/år -> 175 €/år

VARMT VATTEN 100 m3/år ->50 m3/år
850 €/år -> 425 €/år
TOTALT 1200 €/år -> 600 €/år
BESPARING: 600 €/år


Tillbaka till bloggen