30.10.2017

ABB-free@home-kompatibilitet

Veimart Vesivuotovahti

Veimart kan anslutas till en del av hemautomationssystemet ABB-free@home. Då kan anordningen styras parallellt från free@home-systemets användargränssnitt och larmen kan förmedlas via e-post. I hemmets WiFi-nät kan larmen också fås som push-up-meddelanden i en Android-/iOS-mobilapplikation. Detta förutsätter att användaren har skaffat ett ABB-konto.
Ladda ner kopplingsschemat här.


Tillbaka till bloggen