14.12.2017

Nyckelflaggan-märket till Veimart!

Veimart Vesivuotovahti

Förbundet för finländskt arbete har beviljat Veimart Oy rätt att använda Nyckelflaggan-märket som ett tecken på finländskt arbete. Inhemskt är viktigt för Veimart Oy. Vi vill vara ett gott exempel på finländskt kunnande och ansvarsfull verksamhet.


Tillbaka till bloggen