REGISTERBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

Upprättad 22.12.2016


1. Registeransvarig

Veimart Oy
Takatie 6, 90450 KEMPELE
+358 44 974 5813

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Jarkko Jokelainen
Takatie 6, 90450 KEMPELE
+358 44 974 5813

3. Registrets benämning

Veimart Oy:s kundregister

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter används för hantering och arkivering av beställningar, skötsel av kundrelationer samt för marknadsföring i de fall personens tillstånd för detta finns. Personuppgifter behandlas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter och förutsätter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) samt beställningsuppgifter (produkter och tjänster som personen beställt samt deras leverans och fakturering).

6. Regelmässiga informationskällor

Informationen erhålls i regel genom de beställningar som görs i webbutiken.

7. Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Uppgifter överlåts inte till tredje parter.

8. Överföring av information utanför EU eller EES

Uppgifter överlåts inte utanför EU eller EES

9. Principerna för skydd av registret

A. Manuellt material
Det manuella materialet som innehåller personuppgifter förvaras i låst utrymme.
*B. Information som hanteras med ADB**
Uppgifterna används inom organisationen av utvalda personer och är skyddade med lösenord.