I Finland sker fler än 100 vattenskador varje dag!

Veimart är en inhemsk vattenfelsbrytare som förhindrar läckageproblem och ger sinnesfrid.
Vårt vattenfelsbrytarsystem är godkänt av Finans Finland rf (FA).

Det lönar sig att skydda hemmet mot vattenskador. Därför finns Veimart. Veimart förhindrar vattenskador i vattenledningssystemet på ett snillrikt enkelt och funktionssäkert sätt. Veimarts metod för övervakning av vattenläckage har beviljats patent.

Systemet består av två grunddelar: en basdel som monteras i rörsystemet och en styrenhet som sätts upp på väggen.

Flödesgivare

Reagerar direkt när en kran öppnas och ger öppningssignal till magnetventilen.

Magnetventil

Håller huvudvattenledningen stängd när inget vatten förbrukas. I larmläge öppnas den inte utan kvittering.

Membranexpansionskärl 1,6 dl

Vattenvolymen i kärlet töms vid läckage. Då öppnas inte magnetventilen utan separat kvittering.

LÄTTANVÄND

Test

Med hjälp av tryckknappen kan man göra ett läcktest (läckagevaktfunktionens tillslagsfördröjning kopplas bort). Öppna kranen så litet som möjligt och se hur vattenflödet upphör efter en stund! Testknappens indikationslampa lyser när magnetventilen är stängd och läckagevaktfunktionen är aktiverad (aktiveras automatiskt när 10 minuter har gått sedan vatten användes sist).

Kvittering

Kvitteringsknapp för olika situationer med överskridande och larm. Utlösning av läckagevaktfunktionen, överskridande av maximitiden för kontinuerlig vattenförbrukning och fuktsignal från ytgivare (tillbehör) kvitteras med denna knapp.

Maximitid

Tillåten tid för kontinuerligt vattenflöde (5–25 min). Överskrids värdet bryts vattentillförseln och det krävs en kvittering. Många vattenskador har fått sin början av en dusch som inte stängts av. Funktionen kan också hjälpa användarna att använda vatten på ett mer sparsamt sätt!

Borta

Borta-funktionen stänger av vattnet helt tills man trycker på borta-knappen på nytt. Ett rörbrott som ger intryck av normal förbrukning kan inte förorsaka skada eftersom Veimart håller huvudventilen stängd.

Tilläggstid

Förlänger maximitiden för vattentillförsel med 0–4 timmar (biltvätt, påfyllning av bassäng osv.) Du kan till exempel sätta på bevattning av gräsmattan innan du somnar. Veimart stänger vattentillförseln efter den inställda tiden.

LÄTT ATT INSTALLERA

Vid utveckling av Veimart har installatörens önskemål beaktats. Vattenfelsbrytaren har en färdig ¾” koppling med packning för anslutning direkt efter vattenmätaren. På den andra sidan finns en 22 mm klämringskoppling. Apparathuset kan monteras i vilket läge som helst och kräver bara 160 mm utrymme i rörsystemet. Alla elektriska anslutningar görs med kontaktdon.

Fler frågor? Titta gärna i Vanliga frågor ›

Teknisk info

VATTENFELSBRYTARE
Produktkod, LVI-nr VM-10, 4579650
Godkännanden CE EN-55022, LVD, FA
VATTENFELSBRYTARHUS
Material Mässing CB772S som motstår zinkurlakning
Nödvändig installationslängd 160 mm
Inkommande koppling 3/4” yttergänga, packning
Utgående koppling 22 mm klämkoppling
Vikt 2,75 kg
Mått 240 x 200 x 115 (inklusive skyddskåpa), monteringsriktningen kan väljas fritt
STYRENHET
Bredd x höjd x djup 130 x 90 x 38
Driftspänning 24 V DC (stickproppstransformator med 2 m sladd)
Anslutningskabel 2 m, med kontaktdon
TILLBEHÖR Produktkod, LVI-nr
Förlängningskabel för styrenheten 5 m VMC-5, 4579654
Förlängningskabel för styrenheten 10 m VMC-10, 4579651
Förlängningskabel för styrenheten 20 m VMC-20, 4579655
Tejpgivare VMLS-10, 4579653
Extern kvitterings-/borta-knapp (utanpåliggande) VMSW-S, 4579656
Tillverkningsland Finland
Garanti 2 år

Dokument